Abstracte kunst

Abstracte kunst is een stroming in de beeldende kunst die ontstond aan het begin van de 20e eeuw, deze wordt  gekenmerkt door het gebruik van een kleur,  vorm en textuur  die geen directe weergave van de realiteit nastreeft. . Het wordt vaak gezien als een radicale afwijking van de traditionele representatieve kunst, die de werkelijkheid nauwkeurig wil weergeven. Hans Locher schrijft :   In de monumentale  schilderijen serie : Psychic Portrets – van de kunstenaar Frank van Hemert vertelt de kleur het verhaal.  Dit is zijn invulling van abstracte kunst .- die worden gevoed door de spirituele aanwezigheid van de geportretteerden zelf.

Abstracte kunst bij het van Bommel museum
Abstracte kunst bij Stedelijk museum
Abstracte kunst bij het van Hals museum

Abstracte kunst volgens Frank van Hemert

Mijn werk beweegt zich op de scheidslijn tussen figuratie en abstractie. Ik gebruik abstractie op een andere manier dan wat de gangbaar geaccepteerde denk- en werkwijze in de kunst is. “Abstracte kunst gaat van de werkelijkheid af. Ik ga in mijn schilderkunst niet van de werkelijkheid af, ik schilder een verhevigde werkelijkheid, neem dus geen afstand. Dat doe ik door de kleur de hoofdspeler van het schilderij te laten zijn en niet de vorm, lijnen en textuur.”

 

Abstracte kunst gemaakt door Frank van Hemert bij het teylers museum
Schilderijen gemaakt door de stijl van Frank van Hemert in kunst die abstract te noemen is

Zelf zegt Frank van Hemert over zijn werk: de kleur vertelt het verhaal

“Ik ben ervan overtuigd dat de kleur net zo kan vertellen als taal. In die mening sta ik niet alleen. Ook Vincent van Gogh deelde die mening vol overtuiging. In één van zijn gedocumenteerde brieven aan zijn zus maakt hij daar melding van. Hij vond bijvoorbeeld dat er te weinig aandacht werd besteed aan de zeggingskracht van kleur. En in dat standpunt kan ik me heel erg vinden!”, aldus Frank.

Oorsprong van abstracte kunst

De oorsprong van abstracte kunst kan worden herleid tot het einde van de 19e eeuw, met de opkomst van het Post-Impressionisme en het Symbolisme, die de emotionele en symbolische kwaliteiten van kunst benadrukten in plaats van de nauwkeurigheid van de weergave. Kunstenaars als Paul Cézanne, Vincent van Gogh en Paul Gauguin experimenteerden met abstractie in hun werk en legden daarmee de basis voor de ontwikkeling van abstracte kunst in de 20e eeuw. Frank van Hemert: “ Ja dat is juist. Van Gogh probeert bijvoorbeeld niet door een fotografische vergelijking een portret te maken, maar door zoals hij zelf zegt: onze hartstochtelijke uitdrukkingen, door als middel om het karakter uit te drukken en te exalteren onze moderne kennis van de kleur en ons modern kleurgevoel te gebruiken. Van Gogh geeft daarmee aan dezelfde denkwijze te hebben die ik ook aanhang.”

Abstracte kunst en de Avant-gardebeweging 

De eerste echte abstracte kunststroming was de Russische avant-gardebeweging, die in het begin van de jaren 1910 ontstond. De beweging werd geleid door kunstenaars als Kazimir Malevich en Wassily Kandinsky, die streefden naar een nieuwe beeldtaal die de spirituele en emotionele essentie van de moderne wereld kon uitdrukken. Malevichs beroemde schilderij Black Square, gemaakt in 1915, wordt beschouwd als een van de eerste zuiver abstracte schilderijen, zonder enige representatieve elementen.

Frank van Hemert daarover: “Mijn streven naar een nieuwe beeldtaal die de spirituele en emotionele essentie van de moderne wereld weergeeft, is bijvoorbeeld mijn serie a Touch of Healing. Deze schilderijen verbeelden een emotie als woede, angst, lust en dergelijke. De schilderijen ogen abstract, maar de emoties die ik heb geschilderd zijn geen abstracte ‘dingen’ of ‘gevoelens’, maar even concreet als de tafel waaraan ik ’s avonds eet.”

Abstracte kunst als experiment

Na de Avant-gardebeweging werd in de daaropvolgende decennia de abstracte kunst een internationaal fenomeen, waarbij kunstenaars in Europa en Amerika experimenteerden met verschillende stijlen en technieken. In de Verenigde Staten ontstond in de jaren 1940 en 1950 de abstract expressionistische beweging, waarbij kunstenaars als Jackson Pollock, Mark Rothko en Willem de Kooning grootschalige schilderijen maakten die de nadruk legden op de fysieke handeling van het schilderen en waarbij ze de expressieve mogelijkheden van kleur en vorm onderzochten.

Het werk van Frank van Hemert wordt niet tot het abstracte expressionisme gerekend, maar  volgens conservator Geurt Imanse van het Stedelijk Museum in Amsterdam kan het werk van Van Hemert met het grootste gemak naast de schilderijen van Willem de Kooning hangen.

Een ander kenmerk van abstracte kunst is de nadruk op de interpretatie van het werk door de toeschouwer. Omdat abstracte kunst geen herkenbare objecten of onderwerpen afbeeldt, is de toeschouwer vrij om het werk op zijn eigen manier te interpreteren, gebaseerd op zijn eigen ervaringen en emoties. Dit creëert een meer interactieve en participerende ervaring voor de toeschouwer, die wordt aangemoedigd om zich op een meer persoonlijk niveau met het werk bezig te houden.

Frank van Hemert: “Elke kunstliefhebber die mijn werk koopt houdt zich op persoonlijk niveau met mijn werk bezig. Zo vertelde bijvoorbeeld Neelie Kroes (voormalig Eurocommissaris en in het bezit van een schilderij van Van Hemert, welke op haar werkkamer hing) dat zij iedere dag aan het schilderij vroeg wat voor dag het zou worden. Daarnaast was mijn schilderij bij onderhandelingen met CEO’s van verschillende grote bedrijven een aanspreekpunt om het gesprek te beginnen.”