Hedendaagse kunst

Hedendaagse kunst, ook wel bekend als moderne kunst, is een term die verwijst naar de kunst die gemaakt is na de Tweede Wereldoorlog tot heden. Deze periode in de moderne kunstgeschiedenis heeft geleid tot een aantal baanbrekende stijlen, technieken en benaderingen zoals deze ook heel kenmerkend gezien en ervaren kunnen worden in het werk van de kunstenaar Frank van Hemert.

Wat is hedendaagse kunst

Een van de meest opvallende kenmerken van hedendaagse kunst is de enorme diversiteit in stijlen en technieken die worden gebruikt. In tegenstelling tot traditionele kunstvormen, die werdeningeperkt door  regels en conventies, is hedendaagse kunst veel vrijer in de keuzes die kunstenaars maken bij het maken van hun werken. Hierdoor kan hedendaagse kunst een breed scala aan uitdrukkingsvormen omvatten, waaronder schilderijen, beeldhouwwerken, installaties, video’s, performances.

hedendaagse kunst bij het van Bommel Museum
Hedendaagse kunst hangend bij het Singer Museum

Wat inspireert hedendaagse kunst

Een van de belangrijkste thema’s van hedendaagse kunst is de reflectie op de moderne tijd. Kunstenaars zijn vaak geïnteresseerd in het onderzoeken van de relatie tussen mens en technologie, de impact van globalisering en migratie op de samenleving, en de rol van de media in het vormgeven van ons begrip van de wereld

Belangrijke kenmerken van hedendaagse kunst

Een ander belangrijk kenmerk van hedendaagse kunst is het belang van conceptuele kunst. Conceptuele kunst is een stijl van kunst die zich richt op het idee achter het kunstwerk in plaats van op het visuele uiterlijk ervan. Hierdoor kunnen kunstenaars zich richten op het verkennen van ideeën en concepten zonder zich te hoeven beperken tot een bepaalde esthetiek. Dit heeft geleid tot een aantal radicale en provocerende kunstwerken, zoals de beroemde urinoir van Marcel Duchamp uit 1917, dat wordt beschouwd als een van de eerste conceptuele kunstwerken.

Hedendaagse kunst moet je ervaren

Een belangrijk aspect van hedendaagse kunst is de nadruk op de ervaring van de kijker. Hedendaagse kunstenaars streven er vaak naar om de kijker uit te dagen en te betrekken bij het kunstwerk. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door interactieve kunstwerken, waarbij de kijker wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het kunstwerk, of door het creëren van kunstwerken die gebruik maken van verschillende zintuigen, zoals geluid of geur. Maar ook zoals in het werk van de kunstenaar Frank van Hemert, hij houdt zich in zijn werk bezig met de grote thema’s van het leven zoals geboorte, leven dood lust, liefde etc. die door de toeschouwer direct kunnen worde ervaren.

Hedendaagse kunst als statement

Hedendaagse kunstenaars zijn vaak geïnteresseerd in het gebruik van kunst om politieke en sociale kwesties aan de orde te stellen en te bevorderen. Dit betekent dat hedendaagse kunstwerken vaak een boodschap bevatten die gericht is op het aankaarten van politieke of sociale kwesties, en het onder de aandacht brengen van een breed publiek.

Een belangrijk voorbeeld van hedendaagse kunst die politieke en sociale kwesties aanpakt, is protestkunst. Protestkunst is een vorm  van kunst die zich richt op het uiten van politieke of sociale kritiek door middel van kunstwerken. Het kan bijvoorbeeld gaan om kunstwerken die zich uitspreken tegen oorlog, discriminatie, onrechtvaardigheid, of andere vormen van onrecht. Protestkunstenaars gebruiken verschillende technieken, zoals graffiti, performances, of politieke installaties, om hun boodschap te communiceren en te verspreiden.

Participeren bij Hedendaagse kunstproductie

Een ander voorbeeld van hedendaagse kunst die politieke en sociale kwesties aanpakt, is participatieve kunst. Participatieve kunst omvat kunstwerken waarbij het publiek actief betrokken wordt bij de creatie van het kunstwerk. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van workshops, waarbij het publiek samenwerkt met de kunstenaar om een kunstwerk te creëren dat gericht is op een specifiek sociaal of politiek probleem.

Daarnaast is er ook een toenemende belangstelling voor intersectionele kunst, waarbij kunstenaars zich richten op de kruispunten van verschillende sociale en politieke kwesties, zoals ras, gender, klasse, seksualiteit, en religie. Deze kunstwerken bieden een platform voor discussie en debat over deze complexe en vaak gevoelige onderwerpen.

Hedendaagse kunst als boodschap

Een ander voorbeeld van hedendaagse kunst die politieke en sociale kwesties aanpakt, is eco-kunst. Eco-kunst is een stijl van kunst die zich richt op milieukwesties en duurzaamheid. Eco-kunstenaars gebruiken verschillende technieken, zoals installaties, sculpturen en performances, om hun boodschap te communiceren en te verspreiden. Door het gebruik van kunst als medium om milieukwesties aan te kaarten, kunnen eco-kunstenaars een breed publiek bereiken en bewustwording creëren over de noodzaak van duurzaamheid.

Bekende Nederlandse hedendaagse kunstenaars

Er zijn verschillende Nederlandse hedendaagse kunstenaars die internationaal bekend zijn geworden. Hier zijn enkele voorbeelden:

  1. Marlene Dumas – Ze is een van de meest invloedrijke schilders van deze tijd en staat bekend om haar portretten en figuratieve werken. Haar werk is te zien in musea en galerieën over de hele wereld.
  2. Rineke Dijkstra – Ze is een fotografe en maakt portretten van mensen in alledaagse situaties. Haar werk is te zien geweest in het Museum of Modern Art in New York en het Stedelijk Museum in Amsterdam.
  3. Daan Roosegaarde – Hij is een kunstenaar en ontwerper die zich richt op interactieve en technologische kunst. Zijn werk omvat onder andere het Smog Free Project, waarbij hij een machine heeft ontworpen die smog uit de lucht filtert.
  4. Joep van Lieshout – Hij is een beeldhouwer en ontwerper die bekend staat om zijn grootschalige sculpturen en installaties. Zijn werk is te zien geweest in musea over de hele wereld, waaronder het Museum of Modern Art in New York.
  5. Piet Oudolf – Hij is een tuin- en landschapsontwerper die bekend staat om zijn natuurlijke en wilde tuinontwerpen. Zijn werk is te zien geweest op vele locaties, waaronder het High Line Park in New York en het Vlinderhof in Utrecht.
  6. Frank van Hemert hij werd bekend door zijn deelname aan de Documenta 7 in Kassel – Hij werkt vrijwel uitsluitend in reeksen waarin hij belangrijke thema’s van het menselijk bestaan centraal stelt. Zijn werk is in Nederland door tientallen musea in hun collectie opgenomen

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van Nederlandse hedendaagse kunstenaars die bekend zijn geworden. Er zijn er nog veel meer, en de Nederlandse kunstscene blijft zich voortdurend ontwikkelen en vernieuwen.